Praktické rady

Fyzické tělo

Čím více si budete vědomi svého těla, tím snadnější pro vás bude nahlížet do světa vnitřního. Do světa vašich myšlenek a představ.

    1. Uvědomujte si pohyby

Zabraňujte pohybům svého těla, které nesouvisí s činností, kterou právě vykonáváte. Jsou to projevy vnitřní nervozity: podupávání nohou, pohyby rukou - mnutí, kousání, škrábání atd.

    2. Uvědomujte si projevy

Uvědomujte si v každodenních situacích projevy svého těla. Jako je svírání nebo tlak v různých jeho částech, teplo, chlad, zesílený tlukot srdce atd.

 

Svět myšlenek a představ

    1. Uvědomujte si slova

Myšlenky lze usměrňovat kontrolou naší komunikace. Věnujte pozornost tomu, o čem mluvíte. Slova jsou výsledkem myšlenek, které se v nás vynořují a mají schopnost ovlivňovat fyzický svět. Docílíte-li kontroly nad řečí, vaše vědomí se přemístí do světa myšlenek.

    2. Uvědomujte si myšlenky (vnitřní komunikaci)

Kontrolou těla a řeči se před vámi odkryje svět myšlenek. Mysl a tělo jsou velmi úzce propojeny a skrze myšlenkové proudy ovlivňují vaše emoční prožívání. Jste-li si vědomi jednotlivých pochodů ve své mysli, jste schopni také ovládnout emoční projevy svého těla. Udělejte si malý pokus a myslete na něco hezkého a pozorujte, jak se cítíte a za chvíli vyměňte myšlenky za takové, které vás dostávají do opačných nálad, a zjistíte, že změnou myšlení můžete dosáhnout radosti a štěstí. Je tu jen jedna podmínka a to být si v každém okamžiku vědom svých myšlenek.

    3. Uvědomujte si představy (vnitřní obrazotvornost)

Uvědomte si, jak pracuje vaše obrazotvornost ve spánku, a zjistíte, jakou mocí ovlivňuje váš život. Navodí svalové stahy, spustí emoce a nedělá rozdíl mezi tím, zda se to odehrává jen ve formě představy anebo je to záležitostí skutečného prožitku. Opusťte spánek a uvědomte si, kolikrát v průběhu dne jste zasněni v představách a tím odkryjete, kolik prožitků v každodenním životě je jen výsledkem světa představ. Věnováním pozornosti činnostem, které právě děláte, dosáhnete větší kontroly nad tímto vnitřním děním. Tímto lze dosáhnout i vědomé kontroly nad sny.

 


Kontakt

Boštík Pavel

Fibichova 27, Vysoké Mýto


mob: 604 636 810 

Jen opravdová touha najít lásku a klid Vás dovede k poznání, kým skutečně jste.

- Pavel Boštík -