Sebepoznání

„Když víme toto, že nevím kdo jsem, cesta začíná.“

Zde najdete souhrn různých cvičení, morálních zásad a překážek, které k této cestě neoddělitelně patří.

Cesta ke svobodě je vnitřní záležitostí a může jí dosáhnout každý. Poznáním svých vnitřních stavů, emocí a myšlenek se otevře nový svět, odkud vede cesta ven z trápení a pocitů bolesti. Nasměrováním pozornosti k sobě samému se život mění v radost a ustupují psychická i fyzická onemocnění.

Na této cestě není tajemných nebo nevysvětlitelných událostí. Nerozumíme-li nějakému stavu, pak to ještě neznamená, že je to stav tajemný, a proto ohromně důležitý. Člověk nemůže ihned všechno vysvětlit rozumem. Když však dosáhl vyššího stupně, poznává, že stavy, kterých dříve dosáhl, byly jenom reakce na různá jeho přání. Tento poznatek ho pomalu přivede k pochopení, že je nutno se oprostit ode všech přání i zájmů, neboť bezzájmovost je pravým stavem osvobození.

Každý den udělejte něco jinak. Poznávejte, že můžete měnit jakékoliv situace, nálady, myšlenky i činnosti. Každá taková změna ve Vás vyvolá vlnu radosti, štěstí a život se naplní novými možnostmi.

Žijeme ve světě kde je spousta krásy a na nás je naučit se dívat. Může se však zdát, že vše kolem je černobílé, avšak při hlubším zkoumání se najednou objeví pestrost všeho, co život nabízí.

 

Ať Vám tato část přinese do života moudrost, klid a lásku k sobě a okolnímu světu.

 


Kontakt

Boštík Pavel

Fibichova 27, Vysoké Mýto


mob: 604 636 810 

Každá lidská bytost má možnost využít svoji tvořivou sílu a projevit ji ve svém životě skrze lásku, radost a prožitek štěstí. Staňte se tedy pánem všeho, co děláte, co říkáte a na co myslíte. 

- Pavel Boštík -