Podstata bytosti

Poznání principu bytosti závisí na tom, do jaké míry je člověk schopen zbavit se přesvědčení, že je takovou a nikoli jinou bytostí.

Hmotné tělo


Se skládá z pěti prvků: Prostoru, Vzduchu, Ohně, Vody a Země poté, co byly podrobeny procesu dělení a spojování. Je prostředkem, kterým člověk získává zkušenosti ve světě. Tělo se narodí, roste, udržuje se, a pak se rozpadá a nakonec umírá. Hrubé tělo, působí na orgány vnímání (oči, uši, nos, jazyk a kůži), jednání (ruce, nohy, jazyk, konečník a genitálie) a prány.

Jemné tělo

(Astrální)


Je to tělo pudů, vášní a citů. Je nástrojem vnímání a vnímá prostřednictvím smyslů, mysli a intelektu. Tři vnitřní centra jemného těla mají různé funkce. Jsou to Mysl (emoce a pocity), Intelekt (rozhodovací schopnost) a Ego (pocit Já jsem), které jsou často v rozporu a je nutno je sloučit v nástroj schopný poznání sebe sama a udržet si je tak, jako znalosti trvalé. Jemné tělo se liší od jedné osoby na druhou. Skládá se ze sedmnácti částí. Pět orgánů vnímání (oči, uši, nos, jazyk a kůže), pět orgánů činností (ruce, nohy, jazyk, konečník a genitálie), pět prán (prána, apána, vjána, samána a udána), mysl a intelekt. Za projevy jemného těla ve vědomí můžeme pokládat změny emocí a nálad. To se často stává, že bez zevních příčin se někdy nálada náhle změní v pravý opak a jindy se zase bez vědomých popudů mysl obrací k nějaké osobě a nám vystoupí živý pocit, že je tato osoba v naší přítomnosti. Jemné tělo žije na těle zdánlivě nezávisle, neboť i při plném tělesném a duševním zaměstnání může žít a pohybovat se jinde. Přesto je s hmotným tělem v neustálém spojení. 

Karma


Zákon karmy je zákon příčiny a následku, že po každém činu následuje stejně silná reakce. Karma je souhrnem všech činností, které v životě konáme. Každá činnost vyvolává jemný a neviditelný účinek v závislosti na motivu. Když jsou motivy vznešené, výsledky karmy se mění ve šťastné zkušenosti v tomto životě, atd. Pokud je motiv sobecký tak škodí karmě a výsledek je bída a to jak v tomto životě, tak i v tom dalším. Karma se nevztahuje pouze na činnost těla člověka, ale také na činnost mysli a řeči. S umírajícím tělem mysl zaniká a zůstane po ní jen stopa, jejíž kvalita je určena stupněm dosaženého poznání. Současně s ní existuje latentní zásoba zásluh a prohřešků z ukončeného života. To vše se přenáší do nového vtělení. Karma je ona zásoba činů různé kvality, které musí být odčiněny.

Prána

 

Je energie, která se projevuje tělem. Její modifikace jsou jemné nebo hrubé. Hrubé se projevují duševními i tělesnými akcemi, kdežto jemné vnitřními proudy, jež řídí vnitřní vibrace. Jsou regulátory tělesných funkcí a udržují ve správném chodu a v rovnováze tělesnou činnost a zdraví.

Pět typů prán a jejich pohyb

Prána - pohyb je z vnější strany dovnitř a z horní strany dolů. Patří sem nádech, přijímání potravy, vjemy smyslů z venku dovnitř, příjem informací a přemýšlení. Když bude prána zvýšená, tak si člověk začíná vymýšlet a vidí věci které ani nejsou. Není schopen rozhodování a z toho se vytváří jemné emoce jako strach, úzkost a deprese. Když bude prána slabá, přestane vnímat, protože abychom viděli a slyšeli, potřebujeme pránu. 

Udána – pohyb je zevnitř ven a z dolní strany nahoru. Patří sem výdech, mluvení, silné emoce, ty bouchnou a jdou ven. Když máme emoci, silně vydechujeme. Když je slabá, tak člověk nemá motivaci a nemá emoce, je apatický. Když je silná, je hodně emotivní a hodně se mění silné emoce.

Samána – pohyb je lineární ani nahoru ani dolů, mačkací pohyb jako ždímání ručníku. Patří sem trávení a trávíme vše, co přijímáme, slova, jídlo, informace a obrazy. 

Apána – pohyb jde dolů a ven, vylučovací pohyby. Co nestrávíme, vyloučíme. Patří sem moč, stolice, pohlavní tekutiny a děti.

Vjána – jsou uzavřené systémy a cirkulace. Patří sem uzavřené okruhy krevní, lymfatický a nervový.

Nástroje duše

Jáství "Ego"Tvoří individuální karmu a způsobuje, že se u člověka probouzí rozlišovací schopnost.

MyslTvoří základnu pro studium, poněvadž nalézá fakta a pochybuje. Je schopna sebepozorování a vývoje, jaký si dokáže sama vybrat, i jeho uskutečnění. 

Rozum / IntelektUvažuje o protikladech, a proto poskytuje objektivní poznání.

VůleDává možnost usměrňovat sílu, s níž člověk disponuje, a rozhodnout se pro to nebo pro ono.

PaměťShromažďuje poznatky a vjemy, takže s její pomocí lze udržet tento nebo onen stav.

Vyšší duševní schopnosti

Umožňují chápat celek jako jednotu, pozorovat příčiny a vnímat činnost pěti nástrojů duše. Víme, na co myslíme, pro co se rozhodujeme a co vnímáme. To je způsobeno aktivním projevem "Já", které stojí za jednotlivými duševními projevy. Plným uvědoměním se v "Já" přestává zmatek a zrodí se vědění. Jsme v pravé své podstatě ničím a toto "Nic" je základním prvkem všeho.

 


Kontakt

Boštík Pavel

Fibichova 27, Vysoké Mýto


mob: 604 636 810 

Jsme tvůrci každého svého prožitku a nezáleží na tom, jestli mu poté přisuzujeme, zda byl pro nás pozitivní nebo negativní.

- Pavel Boštík -

..................................

 

Život  je tak vzácný, nesmí se promrhat, musí se žít hluboce slavnostně, hluboce vděčně. A člověk si musí dávat velký pozor a  být velmi opatrný, protože chvíle, která už uplynula, je navždy pryč. Už nikdy se nevrátí. Takže pokud ji promarníte hloupostí, promarníte velkou příležitost. Prožívejte každý okamžik tak naplno, s tak plným vědomím, abyste nikdy nelitovali, že jste nežili, že jste mohli žít víc, že jste se mohli víc radovat. Přesně to je inteligence: žít život tak naplno, že nikdy ničeho nelitujete.Že jste stále spokojení. Že víte, že jste prožili všechno, co bylo možné.

 

..................................

 

Veškeré problémy, které má člověk, jsou určitým způsobem spojeny s láskou. Nedokázal milovat nebo neuměl lásku přijímat. Nebyl schopen sdílet s někým své bytí. To je neštěstí. Vznikají tak všechny možné vnitřní komplexy. Tato vnitřní zranění se pak různými způsoby dostávají na povrch: způsobují fyzické nemoci, způsobují duševní poruchy, ale kdesi v hlouby člověk trpí nedostatkem lásky. Tělo potřebuje potravu a duše potřebuje lásku. Tělo bez jídla nepřežije a duše nepřežije bez lásky.